Polskie Towarzystwo Wydawców Książek konkurs na najpiękniejsze książki roku organizuje już niemal 60 lat. W tym roku odbyła się już 58. edycja tego niezwykle ważnego w branży literackiej wydarzenia. Konkurs jest formą promocji polskiej książki za granicą, a publikacje w nim nagrodzone i wyróżnione biorą udział w międzynarodowych konkursach branżowych Best Book Design from all over the World 2018 w Lipsku oraz w wystawie Buchkunst International odbywającej się podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie.

Na czym polega konkurs?

Ocenie jury składającego się ze specjalistów z branży wydawniczej podlega wyłącznie szata edytorska zgłoszonej książki. Co ważne, do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie książki wydane w 2017 roku przez wydawców mających swoją siedzibę w Polsce oraz opracowane przez twórców (tj. grafików, typografów) zamieszkałych na stałe w Polsce. Nagrody finansowe i dyplomy wręczane są twórcom opracowań szaty edytorsko-artystycznej. Wydawcy, których książki zostaną nagrodzone, a także drukarnie, otrzymują natomiast dyplomy honorowe.

Kategorie konkursowe

Nagrody przyznawane są najpiękniej wydanym książkom w poszczególnych działach tematycznych, takich jak: literatura piękna, książki naukowe i popularnonaukowe (humanistyczne), książki matematyczne, przyrodnicze i medyczne, książki dla dzieci i młodzieży, podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe, słowniki, encyklopedie, leksykony i poradniki, albumy oraz katalogi, wydawnictwa bibliofilskie i inne. W tym roku gala finałowa odbyła się podczas corocznego święta miłośników czytania, czyli w czasie 9. Warszawskich Targów Książki.

Nagrodzone książki

Poemat filozofujący – Eda Ostrowska

kategoria: literatura piękna
projekt graficzny: Tomasz Smołka / Studio Format
wydawca: Wydawnictwo Episteme, Lublin
druk i oprawa: Drukarnia AKAPIT, Lublin
ISBN 978-83-62-495-95-5

Yiddishland. Pieśni jidysz z kolekcji André Ochodlo

projekt graficzny i skład: Joanna Kwiatkowska
wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk
druk i oprawa: GRAFIX Centrum Poligrafii, Gdańsk
ISBN 978-83-7453-397-3

O koniach wschodnich i wywodzących się z ras orientalnych

kategoria: książki naukowe i popularnonaukowe (humanistyczne)
projekt graficzny i skład: Aleksandra Toborowicz
wydawca: Biblioteka Narodowa, Warszawa
druk i oprawa: Toruńskie Zakłady Graficzne ZAPOLEX
ISBN 978-83-7009-733-2

W morze! – Piotr Karski

kategoria: książki dla dzieci i młodzieży
ilustracje i projekt graficzny: Piotr Karski
wydawca: Wydawnictwo Dwie Siostry, Warszawa
druk: Drukarnia OPOLGRAF, Opole
ISBN 978-83-65341-31-0

f / 5.6 – Bogdan Dziworski

kategoria: albumy
koncepcja: Rafał Łochowski
projekt graficzny: Bartłomiej Talaga
wydawca: Studio Migavka, Warszawa
przygotowalnia: MILLROY Rafał Łochowski i Krzysztof Łochowski, Warszawa
druk i oprawa: Drukarnia AKAPIT, Lublin
ISBN 978-83-944274-4-3

Oskar Zięta’ – Anna Śliwa, Izabela Bołoz

kategoria: katalogi, wydawnictwa bibliofilskie i inne
projekt graficzny: Anita Wasik
wydawca: Muzeum Miasta Gdyni
druk i oprawa: Drukarnia ARGRAF, Warszawa
ISBN 978-83-940451-6-6

Nagród w tym roku nie przyznano w kategoriach: książki matematyczne, przyrodnicze i medyczne, podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe oraz słowniki, encyklopedie, leksykony i poradniki.