POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW „COOKIES”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego https:// www.fkd.pl jest GRUPA FKD Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 8a, 60-359 Poznań.
  Adres do kontaktu – GRUPA FKD Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 8a, 60-359 Poznań.
  Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych – telefon: +48 61 662 57 16, e-mail: iod@fkd.pl.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na adres e-mail: iod@fkd.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w trzech celach:
 2. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
 3. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem zapisu na newsletter,
 4. zgłoszenia się do prowadzonego postępowania rekrutacyjnego – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda,
 1. W zakresie realizacji celu o którym mowa w ust. 1 lit. a i b przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  a) adres e-mail,
  b) ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
 1. W zakresie realizacji celu o którym mowa w ust. 1 lit. c przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres,
  c) adres e-mail,
  d) informacje o wykształceniu,
  e) informacje o doświadczeniu zawodowym,
  f) inne dane podane przez Państwa w treści dokumentów rekrutacyjnych np. zdjęcie, czy numer telefonu.
 1. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
 2. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Administrator oświadcza, że z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 2. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany, jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 3. Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu obsługi zapytania przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych kontrahentów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo – jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy – zostaną usunięte po upływie 12 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 4. Dane przetwarzane na podstawie zgody, wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, wykorzystywane do celów postępowania rekrutacyjnego, będą przetwarzane przez czas trwania tego postępowania, a później w zależności od tego jakie będą jego rezultaty, albo zasilą bazę danych naszych pracowników i będą dalej przetwarzane w związku z realizacją umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo zostaną usunięte w terminie 90 dni od dnia zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do chwili cofnięcia przez Państwa zgody.

IV. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych oraz w celach rekrutacyjnych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe lub jeżeli cofają Państwo zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym, z adresu e-mail z którego przesłane zostały dokumenty rekrutacyjne. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas treści marketingowej albo nie będą Państwo brali udziału w rekrutacji. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
 5. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – telefon: +48 61 662 57 16, e-mail: iod@fkd.pl.
 6. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

V. PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Administratora używa plików „cookies”. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Brak zmiany po Państwa stronie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są pliki „cookies” w szczególności w celu przygotowania statystyk pomagających w poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów. Statystyki stosuje się również do oceny strony i jej funkcjonalności.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 5. „sesyjne”  (session cookies)
 6. oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
Nazwa cookie Opis Domyślny termin ważności
__utmc: Cookie sesyjne wykrywa kiedy okno przeglądarki zostało zamknięte. Koniec sesji w przeglądarce
__utma: Stały cookie do zapisywania unikatowego (losowo wygenerowanego) identyfikatora odwiedzających. Cookie uaktualnia się za każdym razem kiedy dane są przesyłane do Google Analytics. 2 lata od instalacji/aktualizacji
__utmb: Stały cookie wykrywa nowe sesje/wizyty. Cookie uaktualnia się za każdym razem kiedy dane są przesyłane do Google Analytics. 30 minut od instalacji/aktualizacji
__utmz: Stały cookie do przechowywania źródeł ruchu lub kampanii wyjaśniających jak goście trafiają na daną stronę. 6 miesięcy od instalacji/aktualizacji

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym. Państwo jako użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 3. Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.