Dotacje

Beneficjent GRUPA FKD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

„Opracowanie nowego projektu wzorniczego w celu wdrożenia do oferty Grupy FKD linii ekologicznych kalendarzy” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego oraz wdrożenie na jego podstawie nowej linii ekologicznych kalendarzy, które dzięki swoim unikalnym cechom znacząco udoskonalą ofertę firmy.

Planowane efekty projektu:

Efektem projektu będzie komercjalizacja efektów procesu projektowego, tj. wdrożenie na rynek polski oraz rynki zagraniczne linii ekologicznych kalendarzy.

Wartość projektu:
1 337 256,00 PLN

Okres realizacji Projektu:
01.03.2020 - 31.03.2021

Wkład Funduszy Europejskich:
650 520,00 PLN

Dotacje UE - belka

Powered by MasterApps